En form for ungdomsuddannelse, som man kan tage er den såkaldte særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse, som har forkortelsen STU

Tag en STU et sted i Holbæk

Man kan ikke helt objektivt gå ind og sige præcist hvad en STU indebærer for det er meget individuelt og det kommer helt an på den specifikke elev som skal starte på denne uddannelse. Men det som man altid vil sørge for det er, at planlægningen af STU’en for den enkelte elev sker i tæt samarbejde med elevens forældre og naturligvis eleven selv. For kun på den måde kan man sørge for, at eleven får det bedst mulige forløb overhovedet. En af de ting, som en STu altid indeholder er undervisning i forskellige ting. Lokalerne for skolen ligger blandt andet i Holbæk og her vil undervisningen for eksempel foregå. Og mange elever kommer måske netop til dette sted fordi, at de har haft dårlige erfaringer med skoler og med undervisning tidligere, men at komme her vil give dem en ny start og en ny mulighed for at lære noget for denne STU vil ikke være som nogen undervisning, som de tidligere har oplevet. Derimod vil undervisningen adskille sig meget ved at tage udgangspunkt i den enkelte elev i stedet for at tage udgangspunkt i hele klassens behov, som mange har været vant til i en almindelig folkeskole, men når det kommer til en STU er formen en helt anden.

Ikke kun når det kommer til undervisning er en STU værd at tage

Når man tager en STU kan man heller ikke komme uden om de sociale kompetencer, som man i forbindelse med at tage denne uddannelse også får udviklet på bedste vis. For måske har man for eksempel en grad af autisme, hvilket var grunden til, at man tog til Holbæk og fandt dette sted og det kan være, at denne autisme har gjort, at de andre elever i Odsherred aldrig helt forstod ens personlighed og hvem man var og det har måske endda gjort, at man er blevet mobbet. Men når man tager sin STU så får man endnu en chance for at lære nogle interpersonelle og sociale kompetencer, som vil gavne en både fagligt og i ens generelle liv. For hvis man har nogle psykiske problemer kan der være mange ting, som gør, at man er lidt hindret når det kommer til at indgå i sociale relationer og noget af dette er blandt andet at snakke med folk i en stor forsamling. For mange er faktisk direkte bange for at række hånden op og det er noget man lære at gøre når man tager en STU. Man kan også tage til Holbæk og lære hvordan man holder taler eller man kan gøre noget, der er så grænseoverskridende, at man tager til Odsherred for at stille sig op i toget og bare begynde at snakke ud i ét og dermed holde alle passagererne fordi, at de ingen vegne kan gå. Dette vil helt sikkert gøre, at man udvikler sig meget.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here