Tryghed og sikkerhed er essentielle for, at vi trives i hverdagen. Når vi bruger så mange af vores vågne timer på arbejdspladsen, er det derfor også vigtigt, at vi har det godt, når vi er på arbejde.

Er du arbejdsgiver, kan du være med til at sikre et godt fundament for trivsel og sikkerhed på arbejdspladsen. Ved at sende dine medarbejdere på arbejdsmiljøkurser giver du dem værktøjer til at håndtere og facilitere sikkerhed og trivsel, så der bliver taget hånd om medarbejdernes fysiske og psykiske sundhed.

Hvad går arbejdsmiljøuddannelsen ud på?

Arbejdsmiljøuddannelsen og -kurserne er til for at klæde danske virksomheders medarbejdere på til at varetage processer, der fremmer sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen.

Det er en teoretisk og praktisk uddannelse, hvor deltagerne får undervisning i metoder, som gør dem i stand til at skabe gode og sikre rammer på arbejdspladsen på systematisk vis.

På uddannelsen får deltagerne også undervisning i, hvordan man kommer problematiske situationer i forkøbet, så man forebygger potentielle problematikker, som kan være til fare for de ansattes fysiske og psykiske sundhed.

Deltagerne lærer også om arbejdsmiljøloven, og de lærer, hvordan man finder og opstiller krav for et godt arbejdsmiljø. Deltagerne undervises også i, hvordan man analyserer sin egen virksomhed med henblik på at udpege områder, som kan forbedres. Uddannelsen giver dem også redskaber til at udføre og styre denne forbedringsproces.

Hvad lærer man på arbejdsmiljøkurserne?

Arbejdsmiljøuddannelsen giver deltagerne grundlæggende viden og redskaber til at skabe et godt arbejdsmiljø. På kurserne kan deltagerne lære mere om de mange forskellige facetter af, hvad der konstituerer et trygt og sikkert miljø, og hvordan man håndterer forskellige typer problematikker.

For eksempel kan indretningen af et kontor have indflydelse på medarbejdernes trivsel. Dårligt indeklima eller gammelt kontorudstyr kan generere og muligvis gøre medarbejderne syge.

Et andet eksempel kunne være, at mennesker er forskellige. Og når forskellighed mødes, kan der opstå konflikter på arbejdspladsen.

Et tredje eksempel kunne være, at man som medarbejder ind i mellem skal løbe hurtigt, for at virksomheden når sine mål. Men bliver man tvunget til at løbe hurtigt hele tiden, bliver man træt og udbrændt, og man mister arbejdsglæden.

På kurserne lærer medarbejderne at tage hånd om og forebygge problemer, før de for alvor gør deres indtog, og skaden er sket.

Hvornår skal de ansatte på kursus?

Når der er ti eller flere ansatte i virksomheden, skal arbejdsgiver oprette en arbejdsmiljøorganisation. I organisationen skal der være en eller flere arbejdsledere samt en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter. Det er arbejdsgiver, som vælger arbejdslederen, mens det er medarbejderne, der vælger arbejdsmiljørepræsentanten.

Når der er 35 eller flere ansatte i virksomheden, skal arbejdsgiver også oprette en arbejdsmiljøorganisation. Her skal den blot bestå af mindst en arbejdsmiljøgruppe og et arbejdsmiljøudvalg.

I arbejdsmiljøgruppen skal der være en valgt arbejdsmiljørepræsentant, en valgt arbejdsleder samt arbejdsgiver, som indtager rollen som gruppens formand. I arbejdsmiljøudvalget skal der være en repræsentant for arbejdsgiveren samt repræsentanter for medarbejdere og ledere.

Det er arbejdsmiljøorganisationens repræsentanter, som skal uddannes. Faktisk kræver loven, at repræsentanterne skal have gennemgået uddannelsen inden tre måneder efter deres valg.

Små virksomheder og startups er derfor ikke påkrævet at oprette arbejdsmiljøgrupper eller sende deres ansatte på arbejdsmiljøuddannelse eller -kurser.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here